Upravit stránku

Na naší facebookové stránce právě probíhá vánoční soutěž o 3 balíčky luxusních kartáčků MEGASMILEa poukaz na dentální hygienu v hodnotě 1 600 Kč. Nadělte si pod stromeček ještě více krásných úsměvů a soutěžte s námi!

Jak na to?

 1. Staňte se fanouškem stránky Perfect Smile – rovnátka a bělení v Praze
 2. Do komentáře k soutěžnímu příspěvku napište nejpřesnější odpověď na soutěžní otázku (soutěžíme 3 týdny po sobě, máte tedy rovnou trojitou šanci)
 3. Přidejte nejoriginálnější, nejvtipnější a nejlepší odpověď na otázku „Co byste si letos přáli najít pod stromečkem“
A pak už je to na štěstí! :-) Pro nejrychlejší a nejpřesnější tipovače máme nachystané 3 balení luxusních kartáčků MEGASMILE a pro autora nejkreativnějšího přání poukaz na dentální hygienu na klinice Perfect Smile v Praze.

Soutěž probíhá v týdenním intervalu vždy od pondělí 12:00 do úterý 23:59 (3 týdny po sobě), výherce každého kola bude vyhlášen nejpozději ve středu ve 12:00. Výherce poukazu na dentální hygienu určí předem stanovaná porota.

Tak šťastné a vysmáté! :-)

Pravidla soutěže

ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

 • Organizátorem soutěže je společnost eBRÁNA s.r.o. sídlem Staňkova 1322, Praha 1, 110 00, IČO: 25984764, DIČ: CZ25984764.
 • Pořadatelem soutěže je společnost Perfect Smile s. r. o. se sídlem V Kolkovně 909/6, Pardubice, 532 15, IČO: 24202193.

DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE 

ÚČAST V SOUTĚŽI 

 • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je uživatelem služby Facebook, splňuje podmínky a zásady služby Facebook, akceptuje pravidla soutěže, splní její podmínky a pod příspěvek stránky Perfect Smile – rovnátka a bělení v Praze ohlašující soutěž vloží svoji odpověď na soutěžní otázku.
 • Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže. Dále rovněž osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
 • Účast v soutěži není zpoplatněna a je dobrovolná.

MECHANIKA SOUTĚŽE A HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 

 • V době konání soutěže bude na stránce https://www.facebook.com/PerfectSmileCZ zveřejněno ve 3 po sobě jdoucích týdnech zadání soutěže. Zájemci o účast v soutěži budou vyzváni, aby svoji odpověď napsali pod příspěvek oznamující konání soutěže na stránce Perfect Smile – rovnátka a bělení v Praze.
 • 1. fáze – 7. 12. 2015 (12:00) – 8. 12. 2015 (23:59); 2. fáze – 14. 12. 2015 (20:00) – 15. 12. 2015 (23:59); 3. fáze – 21. 12. 2015 (12:00) – 22. 12. 2015 (23:59)
 • Hodnotícím kritériem je originalita odpovědi. Jedna osoba může vyhrát pouze jednu cenu v celé soutěži. Odpovědi vložené po skončení trvání soutěže nebudou do výběru zařazeny.

VÝHERCI A VÝHRY

 • Výhercem se může stát každý, kdo v období od 7. 12. 2015 – 22. 12. 2015 napíše krátký text vysvětlující důvod vlastní výhry v soutěži.
 • V po sobě 3 soutěžních fázích vždy zvítězí výherce s nepřesnější a nejrychlejší odpovědí na soutěžní otázku. Každý z nich obdrží balíček zubních kartáčků značky MEGASMILE.
 • Hlavní výherce soutěže obdrží cenu v podobě poukazu na dentální hygienu na klinice Perfect Smile® v celkové hodnotě 1 600 Kč. Za účelem zajištění řádné organizace a průběhu soutěže organizátor jmenuje odbornou soutěžní komisi, která vybere výherce. Jakékoli pochybnosti o pravidlech soutěže, ustanovení jednacího řádu a interpretace řeší pořadatel.
 • Výhercem se může účastník soutěže stát pouze jednou.
 • Výhry výhercům věnuje společnost Perfect Smile s.r.o.

OZNÁMENÍ VÝHERCŮ A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

 • Výherce bude oznámen na stránce https://www.facebook.com/PerfectSmileCZ, pod příspěvkem oznamující soutěž nejpozději do 2 pracovních dnů po skončení soutěže.
 • Výherce následně musí poslat do zpráv na Facebookové stránce Perfect Smile – rovnátka a bělení v Praze https://www.facebook.com/PerfectSmileCZ svůj e-mail, poštovní adresu a adresu osobního profilu na Facebooku, aby bylo možné ověřit údaje, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže.
 • Výherce, který do 5 pracovních dnů po zveřejnění výzvy nezareaguje na tuto výzvu, ztrácí nárok na výhru. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.
 • Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o odměně v případě zrušení osobního Facebookového profilu soutěžícího ani z důvodů, že výherce nepřebírá zaslané zprávy nebo z jiných důvodů nespočívajících na straně pořadatele. Výslovně se uvádí, že pořadatel je povinen ve vztahu k výherci uskutečnit nejvýše jeden pokus o oznámení výhry.
 • Nevyzvednutá výhra pak propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.
 • Soutěžící vstupem do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
 • Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

OSOBNÍ ÚDAJE 

 • Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi a pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora nebo pořadatele.
 • V případě, že se stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora a pořadatele.
 • Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem nebo organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.
 • Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo využít výsledků soutěže a jejich spojení s osobou výherce k marketingovým účelům.
  Pořadatel a organizátor jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího.
 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele a organizátora, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a organizátorovi.

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY 

 • Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne 7. 12. 2015. O případných změnách bude pořadatel a organizátor informovat prostřednictvím Facebookové stránky https://www.facebook.com/PerfectSmileCZ.
 • Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.
 • Účast v soutěži ani výhry v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.
 • Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.
 • V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

V Pardubicích dne 7. 12. 2015.

Tento web využívá cookies

Tato webová stránka používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o některých můžete rozhodnout sami. Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Více informací