Upravit stránku

ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE 

Organizátorem soutěže Perfect Smile je společnost eBRÁNA s.r.o. sídlem Staňkova 1322, Pardubice, 530 02, IČO: 25984764, DIČ: CZ25984764.
Pořadatelem soutěže je společnost Perfect Smile s.r.o. se sídlem Machkova 1643, Praha 4, 149 00, IČO: 24202193.

DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž probíhá na internetu, na sociální síti Facebook.com, na stránce Perfect Smile – rovnátka a bělení v Praze https://www.facebook.com/PerfectSmileCZ, v termínu od 7. 4. 2015 do 30. 4 2015.

ÚČAST V SOUTĚŽI 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je uživatelem služby Facebook, splňuje podmínky a zásady služby Facebook, akceptuje pravidla soutěže, splní její podmínky a pod příspěvek stránky Perfect Smile – rovnátka a bělení v Praze ohlašující soutěž vloží svoji odpověď na soutěžní otázku. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže. Dále rovněž osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Účast v soutěži není zpoplatněna a je dobrovolná.

MECHANIKA SOUTĚŽE A HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 

V době konání soutěže bude na stránce https://www.facebook.com/PerfectSmileCZ zveřejněno zadání soutěže. Zájemci o účast v soutěži budou vyzváni, aby svoji odpověď napsali pod příspěvek oznamující konání soutěže nebo ho zaslali pomocí soukromé zprávy stránce Perfect Smile – rovnátka a bělení v Praze. Hodnotícím kritériem je originalita odpovědi. Jedna osoba může vyhrát pouze jednu cenu v celé soutěži. Odpovědi vložené po skončení trvání soutěže nebudou do výběru zařazeny.

VÝHERCI A VÝHRY

Výhercem se může stát každý, kdo v období od 7. 4. 2015 – 30. 4. 2015 napíše krátký verš volně se vztahující k tématům – rovnátka, krásný úsměv, jarní láska – a jeho text vloží pod soutěžní příspěvek nebo ho zašle pomocí soukromé zprávy stránce Perfect Smile – rovnátka a bělení v Praze. Výherce soutěže obdrží cenu v podobě 50% slevy na kompletní ortodontickou léčbu diskrétními estetickými rovnátky American Orthodontics Radianceprovedenou výhradně na klinice Perfect Smile, sídlem V Kolkovně 6, Praha 1, 110 00. Hodnota slevy je vyčíslena celkem na 30 000 Kč. Za účelem zajištění řádné organizace a průběhu soutěže organizátor jmenuje odbornou soutěžní komisi, která vybere výherce. Jakékoli pochybnosti o pravidlech soutěže, ustanovení jednacího řádu a interpretace řeší pořadatel.
Výhry výhercům věnuje společnost Perfect Smile s.r.o.

OZNÁMENÍ VÝHERCŮ A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výherce bude oznámen na Facebookové stránce https://www.facebook.com/PerfectSmileCZ, pod příspěvkem oznamující soutěž nejpozději do dvou pracovních dnů po skončení soutěže. Výherce následně musí poslat do zpráv na Facebookové stránce oodji Česká republika https://www.facebook.com/PerfectSmileCZ svůj e-mail, poštovní adresu a adresu osobního profilu na Facebooku, aby bylo možné ověřit údaje, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže. Výherce, který do 5 pracovních dnů po zveřejnění výzvy nezareaguje na tuto výzvu, ztrácí nárok na výhru. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel. Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o odměně v případě zrušení osobního Facebookového profilu soutěžícího ani z důvodů, že výherce nepřebírá zaslané zprávy nebo z jiných důvodů nespočívajících na straně pořadatele. Výslovně se uvádí, že pořadatel je povinen ve vztahu k výherci uskutečnit nejvýše jeden pokus o oznámení výhry. Nevyzvednutá výhra pak propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže. Soutěžící vstupem do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

OSOBNÍ ÚDAJE 

Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi a pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora nebo pořadatele. V případě, že se stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora a pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem nebo organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže. Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo využít výsledků soutěže a jejich spojení s osobou výherce k marketingovým účelům. Pořadatel a organizátor jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele a organizátora, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a organizátorovi.

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY 

Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne 7. 4. 2015. O případných změnách bude pořadatel a organizátor informovat prostřednictvím Facebookové stránky https://www.facebook.com/PerfectSmileCZ. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži ani výhry v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

V Pardubicích dne 7. 4. 2015.

Tento web využívá cookies

Tato webová stránka používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o některých můžete rozhodnout sami. Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Více informací